Skip to content

domy drewniane mazowieckie

Trak Ostróda poleca

Trak Ostróda poleca

W momencie, kiedy wpadliście na pomysł budowy małego domku letniskowego na własnej działce to pamiętajcie, że budowle o pow. nie przekraczającej 25m kw nie wymagają formalnej decyzji pozwolenia na budowę – zobacz katalog produktów, propozycje Trak Ostróda, co naprawdę niebagatelnie zmniejsza wydatki dotyczące tego typu zamierzenia. Kto nigdy nie nadzorował inwestycji budowlanej nie nie kalkulował pewnie, jakie dokładnie wydatki są powiązanie z otrzymaniem pozwolenia na budowę w tradycyjnym trybie administracyjnym. Nie chodzi tu bynajmniej o wydatki administracyjne, bo są one ogólnie bez znaczenia, ale o wszelkie wydatki związane z projektem, licząc od tych najwyższych to są: adaptacja projektów do warunków rzeczywistych, wydatki na projekt gotowy, koszty map do celów projektowych. Reasumując będą to koszty od dziesięciu tysięcy wzwyż w górę, uzależniając od założeń udziałowca w inwestycji.