Skip to content

terapia par

Psycholog Legionowo

Psycholog Legionowo

Depresja jest schorzeniem występującym w każdej grupie społecznej, niezależnie od wykształcenia i stopnia zamożności. Jej przyczyn może być mnóstwo i u każdego człowieka są inne. Początkowo niewidoczna przychodzi w nieoczekiwanej chwili wywracając życie do góry nogami. Leczeniem depresji może zajmować się lekarz psychiatra, który dobierze właściwe leki oraz psychoterapeuta. Skontaktuj się z nami jeśli nie możesz sobie poradzić z pogłębiającą się depresją. W naszym gabinecie przyjmuje psychoterapeuta i psycholog posiadający kompetentne przygotowanie w zakresie indywidualnej psychoterapii poznawczo-behawioralnej wraz z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami z depresją, nerwicą lub zaburzeniami odżywiania.

Counseling in Warsaw

Counseling in Warsaw

Profesjonalna pomoc psychologiczna dla małżeństw i związków nieformalnych prowadzona razem przez dwójkę terapeutów: kobietę i mężczyznę.

Kryzys w związku są zwykle powodem, dla którego para decyduje się na konsultację w Centrum (inną motywacją może być poszukiwanie sposobów rozwoju związku). : kłótni, oddzieleniu i izolacji, problemów seksualnych, braku nadziei, kryzysu zaufania; niemożliwości wyjścia poza utarty – nierzadko bolesny – sposób działania.Zwykle okazuje się jednak, że te problemu stanowią szansę nie tylko na odnalezienie twórczych rozstrzygnięć, ale na zbudowanie bardziej satysfakcjonującego związku, gdzie obie strony mogą bardziej partycypować i z którego mogą w pełniejszy sposób korzystać.

Związki udające się na psychoterapię małżeńską są w każdym wieku, wywodzą się ze wszystkich warstw społecznych, należą do różnych religii, są heteroseksualne i homoseksualne, czy zdrowia. Terapia prowadzona jest ( terapia małżeńska w Warszawie) w języku polskim i angielskim (również po duńcku i szwedzku).

Centrum Rozwoju dla Par zlokalizowane jest w bardzo spokojnej części ścisłego centrum Warszawy, z miejscami parkingowymi oraz łatwym dojazdem warszawską komunikacją miejską. O praktyce, w czym psychoterapia może być pomocna i o odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania można dowiedzieć się na stronie.

Psychoterapia

Psychoterapia

Aktualna definicja medyczna psychoterapii rozróżnia to, co zwyczajnie nazywa się psychoterapią, na dwie znacznie różniące się od siebie domeny – psychoterapię i pomoc o charakterze psychospołecznym. Psychoterapia sensu stricto jest metodą z wyboru w leczeniu zaburzeń nerwicowych (aktualnie klasyfikowanych jako zaburzenia lękowe) i zaburzeń osobowości. Wsparcie psychospołeczne natomiast, stanowi „pomaganie” – w sytuacjach, gdzie nie ma faktycznej diagnozy, jednakże osoba poszukuje profesjonalnej pomocy. Cele psychoterapii obejmują zwykle zmiany zachowań i wzorców pacjenta, w tym także rozwój jego kompetencji emocjonalnych, na przykład na zwiększenie poziomu samokontroli, lepsze radzenie sobie z lękami i stresem, zwiększenie poziomu samooceny, poprawę zdolności tworzenia, relacji, współpracy oraz komunikowania się z otoczeniem, czy też na zmianę osobistej motywacji do działania.

Na psychoterapię składa się zespół technik leczących różne choroby a także ograniczenia dotyczące psychologii osoby, pary lub rodziny. Wspólną własnością wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w przeciwieństwie do leczenia farmakologicznego

Dzisiaj stosowana psychoterapia powstała oryginalnie jako łączna część psychoanalizy, jednak współcześnie została dostosowywana i rozwijana także dzięki innym podejściom psychologii takim jak psychologia Postaci czy psychologia poznawcza.

Psychoterapia małżeńska Warszawa Poważne różnice wartości i głębokie problemy ostatecznie stają się częścią każdego związku. Partnerzy radzą sobie z nimi stosując znany sobie arsenał metod. Duża ilość związków jednakże, z biegiem lat, dochodzi do sytuacji, w której wielu trudności nie może już rozwiązać, nie może o nich komunikować i wszystkie wcześniejsze techniki radzenia sobie z nimi szwankują. Poszukiwanie nowych sposobów nieraz przyjmuje dramatyczny bieg – niejednokrotnie jest to romans, oddawanie się niebezpiecznym zajęciom, bądź izolacja. Pośród niedestrukcyjnych metod rozwiązywania konfliktów czy szukania sposobów wzrostu związku jest terapia małżeńska Warszawa. Wiele par wspólnie pracując psychoterapeutycznie nad swoją relacją odkrywa sposoby by być bliżej nie tylko z małżonką lub małżonkiem, ale również zbliżyć się do własnych intensywnych doświadczeń oraz przekonań. Skutkiem takiej terapii jest poprawa umiejętności „dogadywania się”, lepsza atmosfera i większy stopień zadowolenia z małżeństwa. Część małżeństw idzie na psychoterapię wcześniej – przed tym jak ich konflikty urosną do olbrzymich rozmiarów – jako procedura wspierania i wzrostu swojego związku.

Psychologia związków

Psychologia związków

Różnice przekonań oraz głębokie problemy w końcu pojawiają się we wszystkich związkach (o zobowiązaniach, odpowiedzialności i byciu w związku). Partnerzy albo małżonkowie próbują je rozwiązać stosując znany sobie arsenał środków. Większość małżeństw wszak, z czasem, dochodzi do sytuacji, w której pewnych problemów nie jest w stanie rozwikłać, nie potrafi o nich komunikować i wszelkie znane metody radzenia sobie z nimi zawodzą. Poszukiwanie skutecznych sposobów niekiedy przybiera katastrofalny obrót – w wielu przypadkach jest to romans, uzależnienia, lub izolacja. Pośród bardziej trwałych sposobów rozwiązywania konfliktów albo szukania sposobów rozwoju związku jestpsychoterapia małżeńska Warszawa. Wiele małżonków dzięki wspólnej pracy nad swoim związkiem odnajduje sposoby by być w bardziej intymnej relacji nie tylko z małżonką lub małżonkiem, ale także zbliżyć się do swoich głębokich doświadczeń i wartości. Skutkiem takiej psychoterapii jest lepsza komunikacja, lepsza atmosfera i większy stopień zadowolenia ze związku. Część par postanawia udać się na psychoterapię wcześniej – przed tym jak ich konflikty okażą się ich przerastać – jako sposób pomocy i rozwoju swojego małżeństwa.

Psychotherapy warsaw

Psychotherapy warsaw

Różnego rodzaju podejścia psychoterapii.

Konflikty oraz głębokie problemy prędzej czy później stają się częścią każdego związku. Partnerzy lub małżonkowie próbują je rozwiązać używając własnego zastawu pomysłów. Wielu związków jednakże, z biegiem lat, dochodzi do sytuacji, w której części problemów nie może już rozwiązać, nie może o nich komunikować i wszystkie wcześniejsze sposoby radzenia sobie z nimi zawodzą. Poszukiwanie innych metod radzenia sobie z trudnościami czasami przybiera dramatyczny obrót – często jest to zdrada, uzależnienia, lub oddalenie. Pośród niedestrukcyjnych metod rozwiązywania konfliktów czy poszukiwania sposobów wzrostu relacji jest psychoterapia dla małżeństw. Większość małżonków dzięki wspólnej pracy nad swoim związkiem odkrywa sposoby by być w bliższy sposób nie tylko z małżonką lub małżonkiem, ale też zbliżyć się do własnych intensywnych doświadczeń oraz wartości. Owocem takiej pracy psychologicznej jest lepsza komunikacja, lepsza atmosfera i większe zadowolenie ze związku. Wiele małżeństw decyduje się na terapię dla małżeństw wcześniej – przed tym jak ich kłopoty urosną do wielkich rozmiarów – jako procedura pomocy i wzrostu swojego związku. ( process oriented psychotherapy )