Skip to content

Instrumenty muzyczne

Ilość instrumentów muzycznych, które występowały w historii i w rozmaitych społecznościach jest wielka. Począwszy od najprostszych, aż po bardzo rozbudowane instrumenty, znaleźć możemy bardzo dużo. Wśród popularnych grup, do jakich możemy zaliczać poszczególne instrumenty mamy następujące grupy: strunowe – takie jak gitara, wiolonczela, pianino, dęte takie jak obój, klarnet, puzon, waltornia i perkusyjne np kotły, dzwonki, czelesta. Strona internetowa „Gra muzyka” stara się pokazać cechy instrumentów. Niektóre z mało znanych instrumentów, trudno jest nazwać. Można więc poszukiwać w Internecie historii rozmaitych instrumentów muzycznych.

Dodaj komentarz