Skip to content

Mediacje

Każdemu w życiu nadarzają się sytuacje konfliktowe, z pozoru nie do rozstrzygnięcia. Kiedy spór przybiera na sile, zaś żadna ze stron nie chce poprawić swego stanowiska, kwestia często kończy się w sądzie, co nie całkiem że jest czasochłonne i może trwać latami, to wymaga dużego nakładu pieniężnego. Opcjonalnym rozwiązaniem z sytuacji, które wydają się być nie do rozwiązania mogą być mediacje. Jest to metoda rozwiązywania konfliktów przy pomocy osoby trzeciej, tak zwany mediator, który pośredniczy w komunikacji między stronami sporu i pomaga wypracować satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie. Mają one charakter poufny, nieformalny lub dobrowolny oraz, co ważne, umożliwiają zawrzeć ugodę, jaka w normalnych warunkach nie byłaby osiągnięta wcale lub do jej osiągnięcia niezbędne byłyby duże nakłady finansowe.

Dodaj komentarz