Skip to content

Poziom smogu w powietrzu

Smog jest zjawiskiem atmosferycznym, który występuje wskutek wymieszania się spalin oraz dymu z mgłą. Jest on w wyniku, jeśli do atmosfery dostają się szkodliwe związki chemiczne, takie jak tlenek azotu, tlenki siarki oraz substancje stałe. Smog stanowi niezwykle ogromne zagrożenie dla zdrowia. Bowiem może on powodować niewydolność oddechowa, zapalenie oskrzeli albo paraliż układu krwionośnego oraz mnóstwo kolejnych. Głównym składnikiem smogu są aerozole atmosferyczne – pyły zawieszone. Ze względu na ich ilość da się oszacować to jaka jest dzisiejsza klasa powietrza. W Polsce każdy ma zweryfikować jaki jest bieżący stopień zanieczyszczenia powietrza. Jest to możliwe na co najmniej 2 sposoby. Mianowicie są to mapa zanieczyszczeń oraz miernik jakości powietrza. Bez najmniejszych wątpliwości monitoring jakości powietrza umożliwia zachować czujność. Jest również możliwość zainstalowania specjalnej aplikacji to dzięki jakiej będą Państwo wiedzieć jakie są wyniki pomiarów stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Więcej na: ekoslupek.pl.

Dodaj komentarz