Skip to content

Wiadomości z Polski

Wiadomości z kraju, dostarczane obywatelom spośród różnorodnych źródeł, stanowią dla nas główne źródło wiedzy o wszystkim, co się wokoło nas dzieje. Jak się powszechnie uważa, jakość wiadomości z Polski jest niejednokrotnie dyskusyjna. Czasem słaba jakość źródła informacji jest możliwa do dostrzeżenia gołym okiem, i by się o owym przekonać, starczy posłuchać bądź też poczytać o tychże samych wydarzeniach w kilku rozmaitych źródłach informacji. Można się wtedy przekonać, w jak różny sposób można mówić o owym samym. Zostaje jednak pytanie, jak należy dobierać swoje źródła wiadomości i komu zaufać. I zdaje się, że na to pytanie nie ma jednej, właściwej odpowiedzi. Poniekąd niepaństwowe stacje telewizyjne i gazety niejednokrotnie nie są obiektywne, spośród różnorodnych względów. Tutaj spośród pomocą przyjść może wyłącznie własna wiedza i zdolność do oceny źródeł i klasy wiadomości. Nie należy więc skupić się na jednym źródle, i ufać mu bezgranicznie. Zamiast niniejszego warto poszczególną interesującą nas informacje poddać sceptycznej analizie, odsuwając wtenczas swy światopogląd na dalszy plan.

Dodaj komentarz